نوشته‌ها

نگهداری سانسوریا

علت لوله شدن برگ سانسوریا و درمان آن

/
سانسوریا یکی از گیاهان آپارتمانی است که در عین مقاوم بودن، د…

علت ترک خوردن برگ های سانسوریا+راه حل

/
مواجه شدن با ترک برگ های سانسوریا، برای هر علافمند به نگهداری …
رشد نکردن سانسوریا

علت رشد نکردن سانسوریا و پاجوش نزدن آن

/
سانسوریا یکی از زیباترین گل ها و گیاهان آپارتمانی محسوب می شود. یکی از …