سلام همراه عزیز
برای ثبت درخواست مشاوره و ارسال آن برای مهندسان کشاورزی مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا، لطفا به نکات زیر توجه کنید:
تمامی موارد خواسته شده را در فرم زیر تکمیل کنید

  • از گیاه خود تصویر واضح و نزدیک ارسال کنید
  • اگر مشاوره شما در زمینه باغی و زراعی است، لطفا در توضیحات خود این اطلاعات را حتما ارسال کنید: مساحت تحت کشت، نوع کشت، نحوه و میزان آبیاری، سابقه آفت و بیماری گیاه و درخت، سن درختان، مرحله رشدی گیاه و درخت، سابقه استفاده از کود(چه نوع کودی و چه زمانی)، سابقه استفاده از سم و قارچ (چه سمی و چه زمانی)، سن درختان
  • اگر آزمایش خاک و آب انجام داده اید اطلاعات آن را ارسال کنید
  • اگر مشاوره شما در زمینه گل و گیاه آپارتمانی هست این موارد را در توضیحات بیان کنید: میران آبیاری، سابقه بیماری و آفت، سابقه استفاده از کود و سم، زمان انجام تعویض گلدان، شرایط و مکان نگهداری، نوع خاک گلدان، نوع و اندازه گلدان

توجه داشته باشید اگر ارسال پرسش در زمان اداری باشد (ساعت ۹ تا ۱۷) ۳ ساعت پس از مشاهده درخواست شما، تماس خواهند گرفت.

اگر ارسال درخواست مشاوره پس از ساعات اداری باشد فردا (روز غیر تعطیل) آن روز تا قبل از ظهر با شما تماس خواهند گرفت.

خبر خوب

تا بهبود احوالت گیاه و درختان شما در کنارتان هستیم

درخواست مشاوره

  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, gif, png, jpeg.