کوددهی زمستانه

کوددهی زمستانه درختان، چه کودی از همه بهتره؟

از آنجایی که فصل سرمازمان خواب ریشه درختان است ،زمستان بهترین زمان برای تغذیه و اصلاح خاک به شمار می آید. کوددهی گیاهان در زمستان و پاییز  اهمیت بسیاری در رشد و مقاومت گیاهان و درختان دارد.کوددهی زمستانه شامل مصرف کودهای شیمیایی فسفردار، پتاسیم دار، ریزمغذی‌ها و نیز کود دامی به روش موضعی یا  چال کود است. با شروع سرما در فصل پاییز و زمستان و به خواب رفتن ریشه، گیاه ضعیف میشود. با داشتن برنامه غذایی درختان در زمستان می توان گیاهی را که در برابر سرما و بیماری‌ها مقاومت و بنیه خود را ازدست‌داده تقویت کرد.برای اینکهاز زمان کوددهی زمستانه آگاه شوید و تغذیه زمستانه درختان رابا  برنامه ریزی  صحیح  انجام ‌دهید با  جوانه بان همراه شوید تا شما را با کودهی زمستانه درختان میوه ، پسته، گردو و مرکبات آشنا کنیم.

 

شیوه کوددهی زمستانه

عملیات کوددهیدرختان در فصل زمستان به دو صورت چالکود و پخش سطحی انجام می شود. درکوددهی به روش پخش سطحی،در محل آب چکان درخت به صورت نواری دور محیط درخت کود ریخته میشود و بعد این کود  با خاک مخلوط می شود. در روش چالکود بسته به اندازه درخت، تعدادی چاله در اطراف درخت حفر کرده و کود های حیوانی کاملا پوسیده شده همراه باسایر کود های مورد نظردر چاله های حفر شده، دفن و سپس آبیاری می شود.

غرقه نارنج اسپادانا در باسلام

کوددهی زمستانه درختان میوه

برای تغذیه زمستانه درختان میوه می توانید هم از کودهای شیمیایی و هم از کودهای ارگانیک استفاده کنید. فقط کافی است این کودها را بشناسید تا برنامه غذایی درختان در زمستان را با آگاهی انجام دهید. از جمله کودهای شیمیایی میتوان به هیومیک اسید، کود آهن ،کود مس و کودهای حاوی ازت، فسفر و پتاسیم اشاره کرد.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

کوددهی زمستانه با  هیومیک اسید

هیومیک اسید یک کود آلی است که باعث بهبود ساختار خاک میشود و معمولاً همراه با سایر کودهای شیمیایی از جمله کود پتاس به گیاهان داده می‌شود. هیومیک اسید با تیره کردن خاک، جذب انرژی خورشید را افزایش می دهد و  ظرفیت تبادل یونی را افزایش میدهد. این کود با  تهویه مناسب خاک  به جوانی زنی بذر و رشد جوانه و ریشه‌زایی کمک میکند. ترکیبات هیومیکی با تقویت میکروارگانیسم‌های مفید خاک و از بین بردن میکروب‌های زیان آورباعث افزایش جذب کودهای میکرو و ماکرو می‌شود.همچنیناز درختان در برابر تنش های محیطی چون شوری خاک و خشکی محافظت میکند. هیومیک اسیدبر افزایش ریشه زایی گیاهان  موثر است که نتیجه آن دسترسی بیشتر درختان و گیاهان به مواد مغذی موجود در خاک است.

کوددهی زمستانه با آهن(EDDHA)

کوددهی زمستانه با آهن معمولا به روش چالکود است.کود آهن یا کلات آهن باعث افزایش میزان کلروفیل سازی وفتوسنتز و به دنبال ان  افزایش گلدهی، افزایش سنتز پروتئین‌ها و افزایش محصول میشود.


خرید انواع حشره کش
خرید انواع کود

کوددهی زمستانه با مس(EDTA)

برای کوددهی گیاهان در زمستان مس را می توان هم به صورت محلول پاشی و هم ابیاری استفاده کرد. عنصر مس به انتقال آب و املاح غذایی موجود در آب در آوندهای گیاهکمک میکند، از این رو مانع سرمازده شدن گیاه و یخ بستن آب در آوندها در زمستان میشود.

کوددهی زمستانه باNPK

کودهای NPK به صورت مایع، گاز و گرانول (پودر) وجود دارند که رایج‌ترین نوع آن پودرگرانولهاست.جهت تغذیه زمستانه درختان استفاده از کودهای ازت، فسفر و پتاسیمدر تمام طول سال بسته به میزان اسیدیته خاک و آب مصرفیامکان پذیر است .حتما برای استفاده از کود NPK ، به میزان توصیه شده توسط شرکت های تولید کننده و میزان نیاز خاک باید توجه کرد.

کوددهی زمستانه با npk

کوددهی زمستانه با کود آلی حیوانی

کودهای ارگانیک دامی اعم از کود پوسیده دامی گاوی و گوسفندی، اطراف ریشه درخت را گرم نگه‌ می دارد  و به این ترتیب مانع از سرمازدگی گیاه در زمستان میشود.توجه کنید کود دامی مورد استفاده حتما پوسیده باشد چون در غیر این صورت برای دست یابی به نیتروژن با ریشه درخت رقابت میکند و این مساله  به گیاه اسیب میزند.

کوددهی زمستانه درخت پسته

بهترین زمان کوددهی زمستانه درخت پستهحدفاصل آذر تا بهمن ماهیعنی پس از ریزش برگ و قبل از شروع فعالیت مجدد درخت در بهار است.تغذیه زمستانه خاک درخت پسته باعثاصلاح ساختار خاک، تهویه بهتر،کاهش اسیدیته وافزایش ظرفیت نگه داری آب می­شود.کوددهی زمستانه درخت پسته شامل کودهای فسفر و پتاس و ازت و ریزمغذی ها به صورت سولفات و کود پوسیده حیوانی در عمقی است که ریشه حداکثر فعالیت را دارد.ریشه درخت پسته اغلبموادغذایی مورد نیاز خود  را در عمق ۴۰ تا ۸۰ سانتیمتر جذب می کند از این رو لازم است ابتدا کانالی با عمق مناسب حفر شود . سپس یک لایه کود حیوانی پوسیده به ضخامت تقریبی ۱۰ سانتیمتر کف کانال ریخته و مقادیر مورد نیاز کودهای شیمیایی روی آن اضافه میشود.میزان مصرف کود دامی فرآوری شده یا سایر کود های آلی ۵۰۰۰تا ۳۰۰۰۰ کیلوگرم در هکتار است که به صورت چالکود، شیارکود یا  پخش سطحی اسفاده میشود. کود کامل گرانوله به همراه ریز مغذیها هم ۰٫۵تا۲ کیلوگرم برای هر درخت  توصیه میشود.

 کوددهی زمستانه مرکبات

کود دهی زمستانه مرکبات باید با  یک برنامه ریزی و مدیریت منظم باشد تا نتیجه‌دهی بهتری داشته باشد. کود مرکبات باید حاوی مقدار زیادی آهن باشد تا کلروفیل و قدرت فتوسنتز در گیاه افزایش یابد.کود اسید هیومیک نیز برای رشد مطلوب مرکبات در زمستان استفاده میشود.کود اسید هیومیک مایع باید به‌ صورت مستقیم پای درخت‌تان ریخته شود تا جذب ریشه شود و بهترین  تأثیرات را بر روی درخت و محصول مرکبات به جای بگذارد. کود هیومیک اسید پودری باید در آب به‌ طور کامل حل شود و سپس به‌ صورت آبیاری آن را در اختیار درخت مرکبات قرار گیرد. راه مصرف کود گرانولی صورت چال کود است یعنی  ابتدا باید پای درخت‌تان را به عمق چند سانتی‌متر گود کرد. سپس کود را داخل گودال ریخته  و بر روی آن مقداری خاک ریخته و بعد ابیاری میشود.

کوددهی زمستانه برای مرکبات

کوددهی زمستانه درخت گردو

زمان کوددهی اگر درست انتخاب نشود منجر به اتلاف انرژی و سرمایه می‌شود.زمان مناسب کوددهی درخت گردو معمولا قبل از شروع فصل رشداست.برای کوددهی گردو، کودهای ازت دار آمونیومی به خاک داده میشود. روی شاخه و برگ های درخت گردو هم  اوره محلول پاشی میشود. تغذیه نهال گردو در تقویت ریشه‌هایش  اهمیت دارد . باید دقت کرد که کوددهی به اندازه و به موقع انجام شود. ریشه نهال گردو نباید به طور مستقیم با کود در تماس باشد. درخت گردو در سالهای اولیه که در حال رشد و ریشه بندی است دارای ریشه های زیادی است. از این رو برای تغذیه مناسب این درخت در زمستان بایدکودهای آلی یا همان کودهای حیوانی همراه با کود شیمیایی در فصل زمستان به صورت چال کود در سایه انداز درخت چال شوند  تا درخت گردو بتواند انرژی مورد نیاز خود را برای رشد و باردهی بیشتر تامین کند .در زمینی که درخت گردو در آن کاشته شود باید گودالی به عمق یک متر و عرض ۴۰ سانتیمتر و به طول یک متر کنده شود و کود مورد نظر در آن ریخته شود.توجه کنید که  حتما این چاله ها باید در سایه انداز تاج درخت حفرشوند .

کوددهی زمستانه درختان میوه زیر نظر کارشناسان باغبانی

در فصل پاییز و زمستان ریشه درختان در برابر سرما و بیماری‌ها مقاومت خود را ازدست‌ میدهد.چنانچه این ضعف بنیه گیاهان با کوددهی زمستانه جبران نشود باعث می‌شود جوانه‌ها به‌خوبی رشد نکنند و درکمیت و کیفیت محصول تاثیر منفی خواهد داشت.مشاوران و کارشناسان باغبانی و کشاورزی جوانه بان در کنار شما کشاورزان  و باغداران عزیز هستند تا  کوددهی زمستانه را با زمانمبندی و برنامه ریزی درست انجام دهید تا درختان میوه نه‌تنها در فصل خواب ذخیره کافی داشته باشند، بلکه در فصل بهارهم  رشد خود را سریع‌تر و بهتر انجام دهند. استفاده به‌موقع و مناسب از ترکیبات کودی زمستانه فصلی پربار را  برای درختان شما در آینده تضمین می کند. برای خرید انواع کود، سموم  و خاک با شماره 09133752734 مهندس امیری کارشناس مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا و جوانه بان تماس بگیرید (زمان تماس 9 صبح تا7 بعد از ظهر).

شماره تماس برای خرید و مشاوره
زمینه های خرید و مشاورهنام کارشناسزمان تماسشماره تماس
امور باغی و گیاهان آپارتمانیآقای مهندس امیریاز ساعات 8:30 تا 19:30 به غیر از روزهای تعطیل09133752734
امور گلخانه ای و باغیخانم مهندس چهارباغیشنبه تا دوشنبه از ساعت 9 تا 13:3009134925241
امور باغی، زراعی و آزمایشگاه خاک و آبآقای مهندس کلیچاز ساعت 17 تا 20 به غیر از روزهای تعطیل09111298979
0 پاسخها

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.