کوددهی گوجه فرنگی

کوددهی گوجه فرنگی ( برنامه کودی گلخانه ای)

همایش گلخانه ها

برای اطلاعات بیشتر در مورد این همایش رایگان اینجا کلیک کنید

کوددهی گوجه فرنگی با تأمین مواد مغزی مورد نیاز گیاه ،تولید محصول با کیفیت و ایده آل را برای کشاورزان تضمین می کند.از این رو، جهت تولید گوجه فرنگی با عملکرد بالا و بازار پسند بهره مندی از برنامه غذایی گوجه فرنگی ، امری ضروری است بعلاوه داشتن اطلاعات کافی در ارتباط با زمان کوددهی به گوجه فرنگی سبب می شود کودهای گوجه فرنگی بهترین تأثیر را بر گیاه داشته باشند. قصد ما در این مقاله از سایت جوان بان آشنایی با جدول کوددهی گوجه فرنگی، کوددهی نشأ گوجه فرنگی،و همچنین فواید کود پتاس، اوره، و مرغی برای گوجه فرنگی می باشد.

 

بهترین زمان کوددهی گوجه فرنگی

گیاه گوجه فرنگی نیز مانند سایر گیاهان برای رشد بهتر به عناصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم احتیاج دارد. آشنایی با زمان کوددهی گوجه فرنگی در گرفتن نتیجه مطلوب و حفظ سلامت گیاه بسیار موثر است. کوددهی گوجه فرنگی در مراحل رشد، گلدهی و تولید میوه بسیار ضروری می باشد. بنابراین رعایت زمان مناسب برای کوددهی خیلی مهم و ضروری است. باید این نکته را رعایت کنید و بدانید که در چه مرحله ای از رشد گوجه فرنگی باید چه کودی به آن داده شود. بهترین زمان کوددهی گوجه فرنگی است همان زمانی است که برنامه کودی مهندس کشاورزی به شما ارائه می دهد. پس حتما طبق زمان بندی برنامه کودی عمل کنید تا محصول پربار و با کیفیتی داشته باشید.

غرقه نارنج اسپادانا در باسلام

چه کودی برای گوجه فرنگی مناسب است؟

چنانچه به پرورش گوجه فرنگی علاقه دارید باید به این نکته توجه کنید که قبل از استفاده از کود برای گوجه فرنگی بایستی خاک زیر کشت گیاه مورد آزمایش خاک قرار گیرد و از نظر مواد مغزی بررسی شود. سپس با توجه به نتیجه ی آزمایش نسبت به کوددهی گوجه فرنگی اقدام کنید.بعلاوه داشتن برنامه کودی گوجه فرنگی می تواند به شما کمک کند که در مراحل مختلف رشد گیاه از چه کودی استفاده کنید. اگر هم به برنامه غذایی گوجه فرنگی نیاز دارید یا از اینکه چه کودی برای گوجه فرنگی مفید است اطلاع کافی ندارید، میتوانید از مشاوره ی آنلاین گل و گیاه استفاده کنید. ذر ادامه برخی از کودهای مناسب برای گوچه فرنگی را به شما معرفی می کنیم.

فواید کود پتاس برای گوجه فرنگی

یکی از عناصر مورد نیاز گوجه فرنگی پتاسیم است. کود پتاسیم بهترین محرک رشد گوجه فرنگی محسوب می شود. علاوه بر آزمون خاک، شوری خاک زیر کشت نیز می تواند میزان استفاده از کود پتاسیم را مشخص می کند. اگر گیاه دچار تنش شوری شد، باید میزان استفاده از کود پتاسیم را بیشتر کرد.کود پتاسیم از طریق افزایش متابولیسم گیاه سبب افزایش رشد و تولید میوه با کیفیت می شود. جذب عنصر پتاسیم در گوجه فرنگی در زمان به گل رفتن افزایش مییابد. نیاز گیاه گوجه فرنگی به عنصر پتاسیم در زمان تشکیل میوه به بالاترین میزان خود می رسد. از کود پتاسیم بعنوان کود برای درشت شدن گوجه فرنگی نیزیاد می شود.چنانچه جزء افرادی هستید که زمان رسیدگی میوه برایتان اهمیت دارد می توانید از کود سولفات پتاسیم بعنوان کود برای زود رسیدن گوجه فرنگی استفاده کنید.

کود ازت برای گوجه فرنگی

کاربرد کود  NPKبرای گوجه فرنگی

کود NPK از عناصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم تشکیل شده است. اغلب استفاده از کود NPK (سه بیست)، نیاز گوجه فرنگی به عناصر ضروری را برطرف می کند. بهترین زمان استفاده از کود NPK در شروع فصل رویشی گیاه است. افزایش قطر گوجه فرنگی یکی از اثرات کود NPKبرای گوجه فرنگی می باشد.

جدول کود سه بیست

کوددهی ازت برای گوجه فرنگی

مهم ترین عنصر مورد نیاز گوجه فرنگی ، ازت است. نتیجه استفاده ازت برای گوجه فرنگی رشد شاخه و برگ است.. جهت تأمین ازت مورد نیاز گیاه گوجه فرنگی از هیومیک اسید استفاده می شود. همچنین استفاده از کود نیترات کلسیم برای گوجه فرنگی نیز می تواند نیاز گیاه را برطرف کند. اما از میان کود های رشد گوجه فرنگی، کودی مناسب است که مقدار کمی ازت داشته باشد. چراکه زیاده روی در کوددهی گوجه فرنگی با ازت،باعث تولید شاخه و برگ زیاد در گیاه خواهد شد. همچنین گلدهی گیاه کم شده یا اینکه گل های باقی مانده سریع پژمرده و می ریزند.در نتیجه تولید میوه کاهش می یابد. ثمره یکوددهی ازت برای گوجه فرنگی در زمان تولید میوه، محصولی درشت و بدون طعم است. از اثرات دیگر کوددهی ازت در زمان میوه دهی این است کهرسیدن میوه به تأخیر می افتد.

 

کوددهی گوجه فرنگی با اوره

یکی از انواع کود سرک مورد استفاده برای گوجه فرنگی، کود اوره می باشد. اوره به شکل بلورهای سفید رنگ در بازار عرضه می شود.میزان مصرف کود اوره برای گوجه فرنگی به غنی بوده خاک زیر کشت بستگی دارد. کوددهی گوجه فرنگی با اوره در چند مرحله انجام می شود. اولین مرحله استفاده از کود اوره زمانی است که میوه ها برای اولین بار روی بوته نمایان می شود. مرحله دوم استفاده از کود سرک اوره بعد از اولین برداشت میوه است. همچنین در مرحله ی سوم که از کوددهی سرک اوره استفاده می شود، باید حدود یک ماه از اولین برداشت میوه گذشته باشد.

محلول پاشی کود اوره برای گوجه فرنگی

معمولا در ایران از کود اوره به صورت محلول پاشی بر روی برگ استفاده می شود. دقت کنیداز محلول پاشی زمانی استفاده شود که حداقل 3-2 برگ حقیقی گوجه فرنگی رشد کرده باشد. در زمانمحلول پاشی کود اوره برای گوجه فرنگی باید به این نکته توجه کرد که تمام سطح گیاه بویژه برگها محلول پاشی شوند. لازم به ذکر است کهمی توان از طریق سیستم آبیاری قطره ای نیز کود اوره را در اختیار بوته گوجه فرنگی قرار داد. نکته ای که در استفاده از این روش بایستی رعایت شود توزیع یکنواخت آب در اطراف ریشه است. در غیراینصورت رشد بوته گوجه فرنگی غیریکسان خواهد شد.

کود نیرات کلسیم

کود کلسیم برای گوجه فرنگی

یکی دیگر از عناصر مورد نیاز بوته گوجه فرنگی ، کلسیم است. عنصر کلسیم اثرات مفید زیادی بر گیاه می گذارد؛ سبب مستحکم شدن دیواره ی سلولی گیاه می شود، همچنین در فرایند جذب دیگر مواد مغزی نقش دارد. افزایشمقاومت گیاه در برابر تنش گرمایی، از دیگر فواید استفاده از کود کلسیم برای گوجه فرنگی است. نحوه ی استفاده از کود کلسیم بصورت محلول پاشی بر روی برگ می باشد. عنصر کلسیم تحرک کمی در گیاه دارد، به همین دلیل در زمان کمبود نمی تواند از بخش های پیر به بخش های جوان تر گیاه منتقل شود، در نتیجه علایم کمبود کلسیم در بوته گوجه فرنگی به صورت پوسیدگی گلگاه آشکار می شود. جهت تأمین کلسیم می توان ازکود نیترات کلسیم در شروع فصل رویش تا انتهای فصل برای گوجه فرنگی استفاده کرد.

کوددهی نشأ گوجه فرنگی

بهره مندی از برنامه کوددهی نشأ گوجه فرنگی جهت کوددهی اصولی بسیار سودمند است. بر اساس جدول کوددهی گوجه فرنگی ، گیاه گوجه فرنگی در زمان های نشأ، بعد از انتقال یافتن نشأ، مرحله ورود به فاز رویشی، مرحله ی گلدهی ، مرحله شکل گیری میوه و همچنین شروع رسیدگی گوجه فرنگی به کوددهی نیاز دارد. در زمانی که هنوز نشأ گیاه گوجه فرنگی انجام نگرفته، توصیه می شود که با توجه به نتیجه آزمون خاک، کودهای فسفر، ازت و پتاسیم به خاک بستر کشت نشأ اضافه شوند. این عمل باعث می شود که مواد مغزی مورد نیاز گوجه فرنگی بعد از نشأ تأمین شود.

کوددهی نشا گوجه فرنگی

کود نیتروژن و نشأ گوجه فرنگی

گوجه فرنگی در شروع رشد، نیاز بالایی به نیتروژن دارد. بهترین زمان کوددهی نیتروژن، قبل از انتقال نشأ می باشد. زمانیکه دو هفته از انتقال نشأ گوجه فرنگی گذشت بایستی دوباره کوددهی نیتروژن آغاز شود. زرد و کمرنگ شدن برگ های گوجه فرنگی از علائم کمبود عنصر نیتروژن است.

کود پتاسیم و نشأ گوجه فرنگی

بهترین کود مورد استفاده در زمان تولید نشأ گوجه فرنگی، کود پتاسیم است. کود پتاسیم سبب محکم شدن ساقه گیاه می شود.تولید بوته های قوی و مقاوم در برابر آفات و بیماری ها، نتیجه ی کوددهی پتاسیم قبل از نشأ گوجه فرنگی است. اگر به دلایلی نتوانستید کوددهی نشأ گوجه فرنگی را انجام دهید بوته های ضعیفی خواهید داشت . بعلاوه از نشانه های کمبود عنصر پتاسیم در گوجه فرنگی زرد شدن لبه برگ می باشد. به دلیل تحرک بالا عنصر پتاسیم در بوته گوجه فرنگی، علائم کمبود این عنصر فقط روی برگ های جوان دیده می شود.

مزایای کود کامل زایشی

 

چه کودی برای گلدهی گوجه فرنگی خوب است؟

استفاده از کود فسفر در زمان تولید نشأ باعث می شود که بوته گوجه فرنگی ریشه ی محکم تری پیدا کند، در نتیجه رشد سریع تری نیز خواهد داشت. بعلاوه بکارگیری کود فسفر در زمان گلدهی بوته گوجه فرنگی، تولید میوه را افزایش می دهد. از کود فسفر به عنوان کود افزایش گلدهی نیز نام می برند. حاصل مصرف مازاد کود فسفر برای بوته گوجه فرنگی، تولید بالای گل می باشد، درصورتیکه گوجه فرنگی شاخ و برگ زیادی نداشته باشد، ریزش گل اتفاق می افتد. کوتاه قد شدن بوته های گوجه فرنگی، کاهش سرعت رشد و رنگ ارغوانی قسمت پایین برگ ها از علائم کمبود عنصر فسفر می باشد.

مزایای کود 10 52 10

برای قرمز شدن گوجه فرنگی چه باید کرد؟

در صورتیکه به کشت گوجه فرنگی مشغول هستید حتما این سوال برایتان پیش آمده که بهترین کود برای قرمز شدن گوجه فرنگی چه کودی است. یکی از عوامل قرمز نشدن گوجه فرنگی عدم تولید ماده ای به نام لیکوپن در گوجه فرنگی است اگر به دنبال کود برای قرمز شدن گوجه فرنگی هستید، کود پتاسیم بهترین گزینه است. کود پتاسیم مستقیما بر روی رنگدانه کاروتنوئید اثر می گذارد و سبب بهبود رنگ گیری گوجه فرنگی می شود. بعلاوهاستفاده از کود مناسب برای قرمز شدن گوجه فرنگیبه کشاورزان این اطمینان را می دهد که با از بین بردن لکه های سبز رنگ روی گوجه فرنگی، محصولی یکدست داشته باشند.

کود مرغی برای گوجه فرنگی

کود مرغی از جمله کود های پرمصرف در صنعت کشاورزی محسوب می شود. این کود غنی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بوده و به کار بردن کود مرغی برای گوجه فرنگی نیاز گیاه را به این عناصر برطرف می کند. میزان استفاده از کود مرغی برای گوجه فرنگی بستگی به آزمایش خاک دارد. بطور معمول به دو طریق از کود مرغی برای گوجه فرنگی استفاده می کنند:

استفاده از کود مرغی برای گوجه فرنگی به روش سطحی

در این روش استفاده از کود مرغی برای گوجه فرنگی، ابتدا کود مرغی به سطح خاک اضافه شده و سپس کاملا با خاک زیر کشت مخلوط می گردد. اضافه کردن آب در اتمام کوددهی به جذب بهتر آن توسط خاک و اثربخشی بهترکمک می کند.

کود مرغی برای گوجه فرنگی

استفاده از کود مرغی برای گوجه فرنگی به روش چال کود

بهترین کوددهی مرغی برای گوجه فرنگی روش چال کود است. جهت به کاربردن کود مرغی برای گوجه فرنگی به روش چال کود، ابتدا بایستی گودالی به عمق 7 متر در پای بوته حفر کرد، سپس کود مرغی به پای بوته اضافه شود. مرحله ی بعد نوبت اضافه کردن خاک بر روی کود می باشد. توصیه می شود پس از اتمام کوددهی آبیاری انجام شود تا مواد مغزی با سرعت بیشتری توسط گیاه جذب شود.

نکات استفاده از کود مرغی برای گوجه فرنگی

  • دقت کنید کود مرغی که می خواهید استفاده کنید کاملا پوسیده و خشک باشد، چرا که کودی که هنوز بطور کامل پوسیده نباشد دارای قارچ، باکتری و سایر عوامل بیماری زا خواهد بود و مقاومت گیاه را کاهش می دهد، همچنین مواد مغزی مدت زمان بیشتری طول می کشد تا در اختیار گیاه قرار گیرد.
  • زمان کوددهی مرغی برای گوجه فرنگی کوتاه نباشد و در چندمرحله کوددهی انجام شود. در مقابلاز استفاده مازاد کود مرغی برای گوجه فرنگی جددا خودداری کنید.
  • محل نگهداری کود مرغی نیز بسیار اهمیت دارد. چنانچه کود مرغی برای گوجه فرنگی را در محیط مسقف نگهداری کنید باعث می شود میزان ازت کمتری هدر رود، ارزش غذایی کود مرغی حفظ شده و اثرگذاری بیشتری بر بوته گوجه فرنگی داشته باشد.

کوددهی گوجه فرنگی گلخانه ای

کوددهی گوجه فرنگی گلخانه ای

یکی از مهم ترین کشت محصولات گلخانه ای بعد از خیار، کشت گوجه فرنگی است. با توجه به استقبال کشت گلخانه ، کوددهی گوجه فرنگی گلخانه ای می تواند رسیدن به محصول با کیفیت، خوشرنگ و بازار پسند را تضمین کند. آماده سازی بستر کشت گلخانه ای نیز بسیار اهمیت دارد . نیاز گوجه فرنگی گلخانه ای به مواد غذایی بیشتر است، و به خاطر فقیر بودن خاک از نظر مواد آلی ، کوددهی گوجه فرنگی گلخانه ای بایستی بصورت دقیق و منظم انجام می گیرد.بهترین زمان کوددهی، از آغاز کاشت بذر گوجه فرنگی توصیه می شود و تا رسیدن به محصول ادامه دارد. استفاده از کودهای 5-2-5 یا 15-15-15 به دلیل داشتن نیتروژن و پتاسیم کافی می تواند گزینه ی مناسبی باشد. باید به این نکته توجه کرد که ازکوددهی گوجه فرنگی گلخانه ای در اواخر پاییز و زمستان و همچنین شروع میوه دهی گیاه خودداری کنید.

در حال حاضر عده ی زیادی به کشت گوجه فرنگی مشغول هستند و از این راه کسب درآمد می کنند. با توجه به رقابت بالای بازار کشاورزی، کوددهی گوجه فرنگی و بهره مندی از برنامه ی کوددهی مناسب گیاه می تواند تولید محصولی رسیده، خوشرنگ و با کیفیت را تضمین کند. چنانچه در ارتباط با کوددهی گوجه فرنگی به مشاورره نیاز دارید، برای خرید و مشاوره  انواع کود، سم و خاک می توانید با شماره های که در قسمت زیر نماش داده شده است در زمان های مشخص تماس بگیرید البته در زوزهای کاری.

شماره تماس برای خرید و مشاوره
زمینه های خرید و مشاورهنام کارشناسزمان تماسشماره تماس
امور باغی و گیاهان آپارتمانیآقای مهندس امیریاز ساعات 8:30 تا 19:30 به غیر از روزهای تعطیل09133752734
امور گلخانه ای و باغیخانم مهندس چهارباغیشنبه تا دوشنبه از ساعت 9 تا 13:3009134925241
امور باغی، زراعی و آزمایشگاه خاک و آبآقای مهندس کلیچاز ساعت 17 تا 20 به غیر از روزهای تعطیل09111298979
0 پاسخها

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.