خاک مناسب درخت انار

خاک مناسب درخت انار چیست (کود مناسب خاک درخت انار)

درخت انار به طور طبیعی در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی رشد می‌نماید.  اما به طور کلی میوه اختصاصی مناطق نیمه گرمسیری است. در این مناطق اگر شرایط خاک مناسب باشد و درخت انار به درستی تقویت شود، در فصل به ثمر رسیدن میوه ها یاقوت های درخشانش دلربایی خواهند کرد. با ما در سایت جوانه بان همراه باشید تا برایتان از خاک مناسب درخت انار بگوییم و بهترین کود و خاک مناسب درخت انار را به شما معرفی کنیم.

 

شرایط مناسب برای کشت انار

سوال اصلی این است که شرایط مناسب کشت انار چیست؟ درخت انارمی­تواند در هر آب و هوایی رشد کند و به انواع خاک­ها سازگاری نشان می‌دهد ولی باید گفت این درخت به خاکهایی که زهکشی کمی داشته باشند حساس است. بهترین ارتفاع برای پرورش انار 1000 تا 1700 متر از سطح دریا می‌باشد. بهترین خاک  مناسب درخت انار، خاکهای رسی شنی یا شنی رسی باpH   بین 5/7 تا 5/8 است. در خاکهای شنی هر چند میوه‌دهی و رسیدن میوه تسریع خواهد شد ولی محصول کمتر و با رنگ روشنتر خواهد شد، در خاکهای رسی سنگین درخت انار رشد و نمو بسیار کمی دارد و  همیشه بی رمق، زرد و پژمرده باقی می‌ماند.

غرقه نارنج اسپادانا در باسلام

عمر درخت انار چقدر است

درخت انار از سن 5 سالگی شروع به باردهی اقتصادی می‌کند و این روند تقریبا‌ً تا 70 سالگی ادامه می‌یابد، ولی در برخی از نوشته‌ها عمر این درخت را تا 200سال هم ذکر کرده اند.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

انتخاب زمین مناسب برای کاشت درخت انار

در انتخاب زمین مناسب برای کاشت درخت انار باید عواملی نظیر نوع خاک، بافت مناسب، عمق خاک، شیب زمین، روش کشت، فاصله کشت و جهت کشت مدنظر قرار گیرند. هر چه چاله کاشت درخت عمیق‌تر باشد پایایی درخت، نفوذ ریشه در عمق، مقاومت درخت در مقابل خشکی و کم آبی، باد شدید بیشتر می شود. همچنین  استفاده هر چه بیشتر از مواد غذایی خاک باعث میشود حجم ریشه هم توسعه یابد.

شرایط مناسب کشت درخت انار

خاک مناسب برای کاشت درخت انارچیست؟

شاید خاک های شنی و رسی خاک مناسب درخت انار است. انار در این خاک ها به خوبی رشد می کند، چون این خاک ها  دارای عمق و تهویه مناسب  هستند. به منظور تغذیه مناسب درخت انار باید این خاکها رابا کود و افزودنیها تقویت کرد. مصرف کود حیوانی علاوه بر تامین موادغذایی موجب تهویه خاک نیز می‌گردد. در زمینهای مسطح برای احداث باغ نیازی به جابجایی خاک و تسطیح وجود ندارد. اگر زمین به صورت تپه ماهور و روش آبیاری نشتی باشد باید نهال­های انار را بر روی خطوط تراز با شیب حداکثر 2-1 درصد کشت کرد. دراین زمینها اگر روش آبیاری قطره‌ای باشد نیازی به جابجایی خاک نیست. استفاده از زیرشکن قبل از کاشت و در عمق 1 متری  پیشنهاد میشود. این عمل در در یکنواختی باغات انار و پایایی درخت بسیار مفید است.

گود برداری خاک درخت انار  و افزودن کود

در خاک هایی که شرایط مناسب برای پرورش و رشد درخت ندارند، گودالی به طول و عرض 1 متر و عمق 1 متر ایجاد و بعد از برداشتن خاک چاله و ریختن خاک مرغوب و مقداری کود آلی(خاک برگ یا کود دامی) کاملاً‌ پوسیده و کود فسفره، به کاشت نهال اقدام می کنند. در خاکهای مرغوب، چاله هایی به طول و عرض و عمق 6/0 متر ایجاد و نهال را در آن مستقر می کنیم. بعد از حفر گودال و پس از مخلوط کردن مقداری کود دامی کاملاً‌ پوسیده  نهال کاشته ‌شده و خاک اطراف نهال را لگدکوب می‌کنند. این عمل بدین خاطر است که ذرات خاک به حد ممکن به همدیگر بچسبند و ریشه را محکم نگهدارند. بعد از آبیاری نهال مقداری از خاک نشست خواهدکرد که لازم است مجدداً کمی خاک پای نهال ریخته شود.

فاصله کاشت و تراکم درخت انار چقدر باید باشد؟

فاصله کاشت درخت  انار حداقل 5/3 × 5/2 متر برایرشد رویشی متوسط و حداکثر4 × 4 متر برای رشد رویشی قوی قابل توصیه است. لازمبه توضیح است نوع درخت انار برحسب تعداد تنه در تعیین فاصله کاشت موثر است.


خرید انواع حشره کش
خرید انواع کود

شخم خاک و تقویت درخت انار

خاک باغ انار جهت تقویت همه ساله احتیاج به شخم دارد. زمان مناسب شخم خاک از اواخر پاییز تا اوایل بهار است و عمق متوسط مفید آن 40در-25 سانتی متر است. در سطوح کوچک فاصله بین درختان و داخل جوی‌ها را بوسیله کارگر و با بیل شخم می‌زنند و در سطوح بزرگتر و مکانیزه از تراکتورهای کوچک استفاده می‌شود.

خاک مناسب باغ انار

خاک مناسب باغ انار

خاک های آهکی و قلیایی هم خاک مناسب باغ انار است. البته باید گفت خاکهای اسیدی نیز مانع از رشد آن نمی شوند. خاک عمیق با بافت متوسط برای رشد آن بهتر است و خاکهای سنگین را در صورتی که زهکشی خوبی داشته باشند به خوبی تحمل می کند. انار حتی خاکهای سنگلاخی را نیز به خوبی تحمل می نماید.در خاکهای سبک مانند سایر گیاهان احتمال آلوده شدن ریشه های انار به نماد بیشتر است. مقاومت انار به خاک شور بالا است و ظاهراً یونهای Na در انار از ریشه به قسمت های بالایی گیاه کمتر منتقل می شوند.

تغذیه و کود مناسب درخت انار

با استفاده از نتایج تجزیه خاک و برگ می توان فهمید کود مناسب درخت انار جیست. به طور عمومی مصرف صحیح مواد آلی در عمق خاک به صورت سالانه یکی از مهمترین عوامل در تولید بالا و مرغوبیت محصول انار در باغهای انار است. کودها را می‌توان در سایه درخت به صورت چالکود و یا کانالکود استفاده کرد.

کود آلی مناسب برای درخت انار

مواد آلی علاوه بر تامین عناصر غذایی، به علت بهبود ساختمان خاک سطحی، کاهش تبخیر سطحی وجلوگیری از تمرکز نمک در سطح خاک، در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه انار موثر اهستند.  رابطه مثبتی بین میزان مواد آلی و فسفر قابل جذب در خاک مناسب برای انار هست. در واقع وجودمیزان فسفر محلول بالا در خاک باغ انار نشان دهنده مصرف بالای کود دامی و مواد آلی است.

کود شیمیایی مناسب برای درخت انار

به طور عمومی  یک سوم کود نیتروژنی وتمام کود فسفاته و پتاسیمی را همراه با کود دامی، حداکثر یک ماه قبل از تورم جوانه ها  می توان مصرف کرد. یک سوم نیتروژن پس از ریزش کامل گلبرگها، و یک سوم نیتروژن باقیمانده به فاصله دو ماه پس از دوز دوم مصرف می شود. درختان بالغ انار حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم از نیتروژن برای هر درخت در هر سال نیاز دارند. بهتر است در خاکهای سبک نصف کود در اواخر زمستان و نیمه دیگر در بهار داده شود، کوددهی نیتروژن زیاد و دیر ممکن است موجب تأخیر در رسیدن میوه و رنگ گیری آن شود. برخی شواهد حاکی است که کود نیتروژنی زیاد موجب تحریک رشد رویشی و کاهش تولید میوه می گردد.

کود مناسب درخت انار

چگونه درخت انار را با عناصر غذایی تقویت کنیم؟

با توجه به آهکی وگاهی شور بودن خاکهای زیر کشت باغهای انار و وجود بی کربنات فراوان در آب آبیاری در اکثرمناطق زیرکشت مصرف کودهای گوگردی همراه با مواد آلی به صورت کانالکود و یا چالکود انجام میشود.  از طرف دیگر ضرورت اصلاح pH خاکهای زیرکشت و تامین نیاز غذایی گوگرد و کلسیم، و همچنین برای تعدیل اثر سدیم فراوان و اصلاح نسبتهای کلسیم به سدیم  و کلسیم به منیزیم مصرف سولفات کلسیمدرباغها موثر است.

ریز مغذی ها و نقش آنها در تقویت درخت انار

مطالعات اثرات مثبت عناصر غذایی کم مصرف(ریزمغذی) در افزایش عملکرد و ارتقاء کیفیت انار(جلوگیری از ترکیدگی پوسته خارجی انار) را  در خاک باغ انارنشان می دهند.چون غالب باغهای انار در مناطق گرم و خشک احداث شده اند، مصرف ماده آلی به علت گرمای زیاد و رطوبت کم و تجزیه سریع، نمی تواند به طور عمومی تمام نیاز درختان انار به عناصر کم مصرف را تامین کند.کشت یونجه در بین ردیفهای درختان انار راه حلی برای رفع این مشکل است و  به طور معنی داری غلظت آهن و منگنز را در برگهای انار افزایش می دهد.

زمان و شیوه مناسب برای تغذیه درخت انار با ریز مغذی ها

کودهای محتوی عناصر ریزمغذی، بهتر است در پاییز و یا زمستان همراه با کودهای شیمیایی اصلی و کود دامی در نیمه خارجی سایه انداز درخت در عمق ریشه های فعال در زیرخاک به صورت کانالکود و یا چالکود قرار گیرند. در روش محلول پاشی می توان با غلظت 2 تا 5 در هزار پس از ریزش کامل گلبرگها، محلول پاشی را انجام داد و چنانچه علائم کمبود برطرف نشد می توان هر 30 روز محلول پاشی را تکرار کرد. توصیه می شود که ابتدا محلول پاشی بر روی یک درخت انجام شود و چنانچه پس از گذشت 72 ساعت علائم سوختگی بر روی برگ ومیوه مشاهده نشد ، محلول پاشی در سطح وسیع انجام گیرد.برای افزایش کارآیی سولفات روی محلول پاشی شده، توصیه می شود کود اوره با غلظت 5 در هزار به محلول کودی افزوده شود.

ملاحظات کوددهی  برای درخت انار

هنگام استفاده از کود برای درخت انار ، از حفر بسیار عمیق خودداری کنید. در صورتی که باران نبارد ، خوب است پس از هر بار استفاده از کود ، به خوبی ابیاری کنید تا مواد مغذی به ریشه های درخت برسند.اگر خاک شما حاوی خاک رس است و به آرامی تخلیه می شود، مقداری ماسه درشت به منطقه کاشت خود اضافه کنید تا زهکشی آن بهتر شود. .همچنین از بین بردن تمام پوشش های گیاهی از جمله چمن از زیر درخت برای کاهش رقابت در مورد مواد مغذی خاک مثمر ثمر است. اضافه کردن مالچ ارگانیک مانند پوست خرد شده ، یونجهیا بریده های چمن باعث میشود که رطوبت خاک حفظ شود.

 کوددهی بی رویه برای درخت انار

کود دهی بیش از حد می تواند به رشد بیش از حد برگ منجر شود و ظاهری متراکم و بوته به گیاه ببخشد. تولید بیش از حد برگ گاهی باعث می شود انار زودرس میوه خود را رها کند. استفاده بیش از حد از کود و یا استفاده از آن در اواخر سال نسبت به زمان توصیه شده ، می تواند باعث دیر رسیدن میوه شود .

کود شیمیایی مناسب درخت انار

تقویت خاک درخت انارزیر نظر کارشناسان گل و گیاه

تغذیه صحیح باغهای میوه من جمله باغهای انار یکی از اصول اولیه دستیابی به محصولی پربار است. در راستای نیل به این هدف لازم است خاک مناسب برای پرورش درخت انار را بشناسید و  کودهای مورد نیاز درختان انار را در عمق مناسب به مقدار مورد نیاز جایگذاری کنید. از دست دادن برگها یا رشد ضعیف دلیل برافزایش کوددهی نیست. گاهی کود بیش از حد مشکل درخت را بدتر می کند. اگر درخت انار به خوبی رشد نمی کند یا به نظر بی ثبات می رسد .باید آزمایش خاک انجام شود تا مشخص شود آیا کمبود مواد مغذی باعث ایجاد مشکل می شود یاخیر. برای دریافت برنامه کودی مناسب درختان انار یا آزمایش خاک باغ انار و برای خرید و مشاوره انواع کود، سم و قارچ کش می توانید با شماره های که در قسمت زیر نماش داده شده است در زمان های مشخص تماس بگیرید. البه فقط در روزهای کاری تماس بگیرید.

شماره تماس برای خرید و مشاوره
زمینه های خرید و مشاورهنام کارشناسزمان تماسشماره تماس
امور باغی و گیاهان آپارتمانیآقای مهندس امیریاز ساعات 8:30 تا 19:30 به غیر از روزهای تعطیل09133752734
امور گلخانه ای و باغیخانم مهندس چهارباغیشنبه تا دوشنبه از ساعت 9 تا 13:3009134925241
امور باغی، زراعی و آزمایشگاه خاک و آبآقای مهندس کلیچاز ساعت 17 تا 20 به غیر از روزهای تعطیل09111298979
0 پاسخها

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.