کوددهی زعفران

برنامه کوددهی زعفران (زمان کوددهی زعفران)

کشاورز زعفران  اهمیت کود خوب را می‌داند. این که کدام کود به بهترین وجه پاسخگوی نیاز خاک زعفران باشد، در به حداکثر رساندن رشد زمین زراعی به شما کمک می‌کند. کودهای آلی از مواد طبیعی وارگانیک تشکیل شده اند  و منبع خوبی برای مواد مغذی هستند. کودهای معدنی از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده‌اند و دارای مواد مغذی لازم هستند. اگر به دنبال این هستید که مزرعه زعفران خود را سریع تقویت کنید استفاده از کود مناسب بهترین گزینه برای شماست. با   سایت جوانه بان همراه شوید تا ضمن آشنایی با انواع کود زعفران، با هم مررور کنیم در چه فصلی به زعفران کود بدهیم و همچنین نکات لازم درباره میزان کوددهی و تغذیه پیاز زعفران را بیاموزیم.

تغذیه پیاز زعفران

برای تقویت و تغذیه پیاز زعفران  سه عنصر پر مصرف نیتروژن، پتاسیم و فسفر ضروری و لازم است. علاوه بر این عناصر  که جزو عناصر ماکرو یا پر مصرف هستند، عناصر میکرو شامل آهن و روی  نیز برای برای رشد زعفران  مورد نیاز است.

بهترین زمان کوددهی زعفران

برای کوددهی زعفران با استفاده از کودهای ازته برای زعفران در نظر داشته باشید که  که باید میزان یک دوم مقدار مورد نظر در زمان قبل از آبیاری اول و مقدار باقی مانده را بعد از یخبندان زمستان مصرف کرد. بدلیل نیازکم زعفران به آب، این گیاه می تواند به راحتی در مناطق خشک و کم آب رشد کند. زمان نیاز به آب در زعفران از اواخر شهریور ماه شروع و تا اوایل آبان ماه ادامه دارد. فاصله بین آبیاری اول و دوم باید تقریبا 2 تا 3 هفته باشد. آبیاری دوم بعد از برداشت کامل گل باید انجام شود. سپس مرحله بعدی آبیاری یا به عبارتی آبیاری سوم بعد از سپری شدن فصل زمستان و پخش کود شیمیایی انجام می شود. در این مرحله فاصله هر آبیاری 15 تا 20 روز می باشد.

کود مناسب زعفران

تعادل در برنامه کوددهی زعفران

چنانچه  عناصر ماکرو ومیکروی به کار رفته در کود دهی زعفران در تعادل با یکدیگر باشند و زمان مراحل کوددهی زعفران به درستی انجام شود به محصول مرغوبی دست خواهید یافت. .اگر در برناتمه کوددهی زعفران مقدار این عنصر در تعادل با یکدیگر نباشند برنامه غذایی زعفران شما نه تنها باعث افزایش عملکرد نخواهد شد بلکه کاهش محصول مرغوب را به دنبال خواهد داشت.

میزان کود دهی زعفران

زعفران یک محصول چند ساله است از این رو با کودهای آلی که به آرامی آزاد میشوند خوب سازگارمیشود. کود حیوانی در محصول زعفران نقش مهمی دارد. در جدول کوددهی زعفران میزان کوددهی زعفران  و نسبت مصرف آنها  اهمیت بسیاری دارد. ۴۰ تا ۸۰ درصد رشد زعفران به کود و املاح و ۱ تا ۱۰ درصد به در دسترس بودن آب بستگی دارد.

جدول کود دهی زعفران

کودهای آلی، فسفر موجود، نیتروژن معدنی و پتاسیم موجود در خاک و نسبت C به N  مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عملکرد و محصول زعفران هستند. مقدار کود حیوانی مورد استفاده برای زعفران در ایران تقریب ابین ۲۰ تا ۸۰ تن در هکتار متغیر است. این کودها  شامل کودهای شیمیایی و آلی شامل نیتروژن، پتاسیم، کود گاو، کود گوسفند و کود مرغ هستند.کود گاوی پوسیده در هر هکتار ۲۸ تن بهترین کود حیوانی برای زعفران است. مقدار استفاده ازکودشیمیایی۵۰ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار و مقدار کود آلی شامل کود گاو، گوسفند و مرغ به ترتیب ۱۲، ۸ و ۴ تن در هکتار است.  بیشترین رشد زعفران با کود گاو (۰,۰۹ گرم در مترمربع) به دست می‌آید. کودهای دامی در افزایش رشد گیاه نسبت به کودهای شیمیایی مؤثر هستند.

 کود مناسب برای زعفران

در آموزش زعفران کاری همیشه پرسیده میشود بهترین و کامل ترین کود برای زعفران مرغوب و با کیفیت چیست ؟کود مناسب برای زعفران کود حیوانی است زیرا کود حیوانی از نظر رویش و رشد گل در گیاه زعفران بهتر عمل میکند. . اگرچه تأثیر کود حیوانی در سالهای پس از کاشت ظاهر می‌شود، اما با توجه به اینکه زعفران گیاهی چند ساله است اثرات ظاهری مثبت آن در سالهای بعد هم مشاهده می‌شود. جهت افزایش گلدهی زعفران کودهای مختلفی هستند که تأثیر خوبی دارند . تاثیرگذاری کود دادمی به عموامل مختلفی از جمله هوادهی بهترخاک، ظرفیت بهتر نگه داشتن آب و تعادل مناسب بین مواد مغذی موجود در محلول خاک بستگی دارد.

کود مخصوص زعفران

کود خشک زعفران

کودهای خشک در داخل گرانولها ترکیب می‌شوند. مخلوط کود را می‌توان با مخلوط کردن کودهای  دانه‌ای جداگانه در نسبت مناسب ایجاد کرد تا ترکیب مطلوب ایجاد شود. کودهای خشک را می‌توان در زمین پراکنده کرد. هنگامی‌که کشاورزان به کود دانه مخلوط دسترسی پیدا می‌کنند، می‌توانند برنامه باروری محصول زعفران خود را تنظیم کنند و منجر به تولید سودآوری محصول شوند.

 کود مایع مخصوص زعفران

کودهای مایع جدیدا  محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند.کود مایع زعفران حاوی تمام عناصر میکرو ضروری کاشت زعفران است . این عناصر باعث افزایش قدرت جوانه‌زنی بذر، تحریک گیاه برای جذب هر چه بیشتر عناصر غذایی از خاک، افزایش ریشه‌زایی و رشد ریشه، تغذیه متعادل پیازچه زعفران، مقاومت پیاز زعفران به سرما، افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش‌های محیطی، افزایش وزن و تعداد و کیفیت غدد، افزایش رنگ پذیری، افزایش گلدهی و کمیت و کیفیت محصول می‌شود. باید گفت در واقع  هیچ تفاوتی در میزان کل مواد مغذی مورد نیاز کود دانه ‌ای یا مایع برای یک ماده مغذی مشخص گیاهان وجود ندارد.کودهای مایع  می‌توانند به صورت زمینی استفاده شوند.  تنها تفاوت موجود در سهولت ترکیب است. در واقع مواد معدنی که به صورت صنعتی تولید شده  این بار  به صورت مایع به خاک اضافه می‌شوند. کودهای مایع شامل کودهای نیتروژن، آمونیاک مایع بی‌آب، آمونیاک آبی، آمونیات‌ها، محلولهای غلیظ نیترات آمونیوم و اوره و کودهای پیچیده حاوی دو یا سه عنصر غذایی اساسی گیاهان ( نیتروژن، فسفر و پتاسیم ) به نسبت‌های مختلف هستند .

کود اوره برای زعفران

بسته به وضعیت مکانیکی خاک، محلول آمونیاک در عمق ۱۰-۱۲ سانتی متر و آمونیاک مایع بی آب در ۱۵-۲۰ سانتی متراستفاده می‌شوند. از آن جا که نیترات آمونیوم و اوره (حداکثر ۳۲/۳۲ درصد) حاوی آمونیاک نیستند، می‌توان آنها را روی سطح خاک پاشید. دوزهای کود مایع (از نظر نیتروژن) همانند کودهای ازت جامد هستند.

کود مایع زعفران

نحوه محلول پاشی زعفران

کودهای مایع  نه تنها در بهار استفاده می شوند بلکه حتی می توانند  در اواخر تابستان (به عنوان  محصول زمستانی) و در پاییز (به عنوان  بهار سال بعد) استفاده شوند. برای جلوگیری از هدر رفت آمونیاک، کودهای مایع با استفاده از ماشین‌های تراکتور که دارای گاو آهن یا زراعت هستند، به عمق خاصی از خاک وارد می‌شوند.محلول پاشی پس از پایان یخبندان زمستان استفاده کودهای ریز مغذی و اسیدهای امینه و کودهای کامل پتاس فسفر بالا انجام میشود. این محلول پاشی به جهت تقویت پیاز زعفران،افزایش گلدهی و تامین عناصر مورد، نیاز گیاه است.

نکات لازم درباره نحوه محلول پاشی زعفران

محلول پاشی زعفران در فصل زمستان (یعنی در  بهمن ماه تا نیمه فروردین) با فاصله هر 15 روزعلاوه بر اینکه باعث بالا رفتن وزن پیاز  میشود. همچنین باعث بالا رفتن رنگ پذیری و بالا رفتن گل آوری و نیز باعث بیشتر شدن تولید کلروفیل میشود. . افزایش قدرت تثبیت و موندگاری ریشه در خاک از دیگر مزایای محلول پاشی در زمستان است. در محلول پاشی کود برای زعفران دقت کنید که این کار را را در روز های بارانی سال اجرایی نکنید و بگذارید در روز های آفتابی این کار را انجام دهید. بهتر است قبل از محلول پاشی آبیاری انجام شود و شرایط جذب عناصر راحت یا حداقل زمین مقداری مرطوب باشد. همچنین برای تاثیر بهتر پیشنهاد میشود به هنگام انجام عمل محلول پاشی سطح گیاه و بخصوص برگ ها ی آن به طور کامل خیس شود. دقت کنید عمل محلول پاشی روی برگ ها در دمای زیر 10 درجه سانتی گراد انجام نشود .

کوددهی زعفران زیر نظر کارشناسان کشاورزی

گیاه زعفران بسیار با ارزش است و طلای سرخ نامیده میشوددر کشت و کار و پرورش و تولید این گیاهباید یه نکات زیادی دقت کرد تا در نتیجه به زعفران بهتر،مرغوب تر  و بیشتری رسید . از شرایط مورد نیازایده ال  برای رشد گیاه زعفران می توان ازخاک، کوددهی و تغذیه مناسب زعفران نامبرد. مشاوران و کارشناسان کشاورزی جوانه بان در کنار شما هستند تا به شما در زمینه انتخاب کود مناسب و  قیمت کود مخصوص زعفران یاری رسانند. برای مشاوره و خرید انواع کود و سموم با شماره 09034920524 خانم مهندس روشنی کارشناس مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا و جوانه بان تماس بگیرید (زمان تماس 9 صبح تا 4 بعد از ظهر). راستی قبل از کاشت و استفاده از خاک حتما خاک باغ را نمونه گیری کنید و برای آزمایشگاه خاکشناسی معتبری ارسال کنید تا برنامه کودی مناسبی در اختیاز شما قرار دهند.

جدول برنامه کوددهی زعفران

مرحله رشدی کود پیشنهادی میزان مصرف روش مصرف
دو هفته مانده به گلدهی(بسار آب) 10 52 10 ژیگاس 10 تا 15 کیلگرم در هکتار آبیاری
سولوپتاس ژیگاس 15 تا 20 کیلوگرم در هر هکتار آبیاری
هیومیک اسید ژیگاس 4 کیلو در هر هکتار آبیاری
بعد از برداشت گل

اواخر آبان(زاچ آب)

20 20 20 ژیگاس ژیگاس (15 تا 30 کیلو در هر هکتار) آبیاری
کلات آهن ژیگاس 2 تا 3 کیلوگرم در هر هزار متر مربع آبیاری
15 روز بعد از زاچ آب(سبز آب) جلبک دریایی بیوگرین 1 تا 2 کیلوگرم در هر هزار متر مربع آبیاری
 گوگرد مایع 4 تا 6 لیتر آبیاری
کلش آب محلول پاشی مرحله اول کاره کمبی

 

 کیلوگرم2 در هر هکتار

 

محلول پاشی

 

جلبک دریایی بیوگرین

 

2کیلوگرم در هر هکتار محلول پاشی
قبل  از زرد شدن برگها

محلول پاشی مرحله دوم

کمبی سه عنصرهآ(آهن، روی، منگنز) 2تا 3 لیتر در هزار محلول پاشی
آمینو اسید

 

2 در هزار محلول پاشی
سولوپتاس ژیگاس 15 تا 20 کیلوگرم در هر هکتار

 

2 پاسخها
 1. ملک پور
  ملک پور گفته:

  سلام خسته نباشید چهت کود دهی محصول در سال سوم هستم و العان ۱۶ فروردینه العان برگهای زعفران سبزه میتوانم کود بدم و نوع کودی که استفاده میکنم کود گاویست در یکی از روستاهای کاشان محصول کاشتم و دسترسی به کود شیمیایی و مکمل را ندارم لطفان در صورت امکان راهنمایی کنید

  پاسخ
  • admin_javaneban
   admin_javaneban گفته:

   سلام لطفا برای انجام مشاوره باغبانی و کشاورزی از طریق لینک زیر وارد گروه تلگرامی مشاوره شوید از مهندسان سایت جوانه بان و مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا مشاوره بگیرید
   https://t.me/narenjspadana

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *