عرفی کودهای مایع کشاورزی شرکت راویس به همراه قیمت و خرید کود مایع در این مقاله توضیح داده می شود. گروه کشاورزی راویس، یکی از مراجع ارائه دهنده انواع کودهای مایع کشاورزی، در سال ۱۳۹۸ در تهران تاسیس گردید. رسالت این گروه تولید کودهای مایع کشاورزی با کیفیتی مناسب برای ارتقا کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه است. ماموریت راویس حمایت از زمین و افزایش بهبود کیفیت زندگی از طریق ارائه محصولی باکیفیت و منحصربفرد با تکیه بر کارشناسان خبره و متعهد و وجود مشتریان وفادار می باشد