کوددهی درخت خرما

شیوه کوددهی درخت خرما+فصل کوددهی خرما

بهترین برنامه کوددهی خرما چیست؟ این پرسش بسیاری از نخل کاران است. نخل، گیاهی است که نسبت به شرایط سخت مقاوم است و می تواند حداقل تقاضا را برای آب داشته باشد و  محصول خرمای آن ارزش تجاری و تغذیه ای زیادی دارد.ایران ۱۵ حدود  درصد خرمای جهان را تولید می کند. خاک نخلستان ها معمولا بافتی سبک و شنی دارند که این امر باعث فقر غذایی و ماده آلی در درخت خرما می شود، همچنین این نوع خاک از نظر ظرفیت نگهداری آب برای گیاه ضعیف عمل می­کند و این مشکل باعث خشک شدن شاخه های درخت و بی کیفیت شدن محصول خرما میشود. کوددهی مناسب خاک راهی برای جبران این مشکل است.در این مقاله از جوانه بان در صدد هستیم در باره برنامه کودهی درخت خرما نکاتی را بگوییم تا با افزایش باردهی درخت خرما حداکثر بهره روی  از این درخت را داشته باشید.

زمان کود دهی درخت خرما

خرما گیاهی تک لپه ای و گرمسیری از تیره نخل  است که در ایران بیشتر در نواحی جنوبی کشور کاشت می شود. اگرچه فصل کوددهی درخت خرما بیشتر در ماه بهمن (زمان گلدهی) و تیرماه (زمان رشد و نمو میوه) به همرا آب آبیاری انجام می شود ولی می توان با افزایش تعداد مراحل کوددهی در زمان های حساس در دوره رشد درخت نخل به افزایش محصول و کیفیت خرمای آن کمک کرد.پس برای آن که محصولی با کیفیت و سالم داشته باشید قطعا نیاز به مراقبت تغذیه و برنامه کود دهی خرما دارید.

بهترین زمان کوددهی درخت خرما

بهترین کود حیوانی برای درخت خرما

کودهای آلی ساختمان خاک نخلستان  و تهویه آن را بهبود بخشیده و عناصر غذایی رابه آرامی آزاد می کند و باعث افزایش عملکرد درخت و کیفیت بیشتر محصولمیشود .کودهای دامی  نقش مهمی در اصلاح خاک درخت نخل دارند. بهتر است از کودهای سالم (غیر شور)، از نوع کود گاوی پوسیده، استفاده شود. مصرف کود دامی برای درختان بالای ۱۰ سال به صورت  هر دو سال یک بار و حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلو گرم برای هر درخت، در بهمن ماه توصیه می شود.

کود مرغی برای خرما

یکی از کودهایی که برای کوددهی درخت خرما توصیه می شود کود مرغی است. استفاده از کود مرغی مناسب و ارزان می تواند مواد آلی مورد نیاز  نخل خرما بخصوص ازت را فراهم کند استفاده از ماده آلی موجود در کودهای مرغی یکی از بهترین راه های افزایش عملکرد فیزیکی و شیمیایی خاک است و باعث کاهش چشمگیر مشکل خشک شدن خوشه خرماو افزایش کیفیت محصول خرما می شود.کود مرغی با دارا بودن عناصر نیتروژن، فسفر، کلسیم، سدیم و گوگرد کودی بسیار غنی محسوب میشود بهترین کود حیوانی برای درخت خرما است چرا کهدر بهبود خصوصیات فیزیکی و نگهداریرطوبت خاک تأثیر فراوانی دارد.کود مرغی در خاک هایی که نیتروژن، فسفر و شوری کمتری دارند و  بافت خاک مناسب و سبک باشد است بازدهی بیشتری دارد. لازم به توضیح است  که کود مرغی ابتدا با کاه و کلش مخلوط شود و سپس به خاک درخت خرما افزوده شود. از کود مرغی هرگز نباید هر ساله و برای هر نوع خاکی استفاده کرد.کود مرغی خرما با قیمت فوق العاده را می توان از مرغداری ها تهیه کرد و پس از انجام عملیات کمپوست بر روی آن، پوساندن کود و هوادهی به آن، کود مرغی  آماده شده را به خاک نخل خرما اضافه کرد.

کوددهی درختان خرما با کودهای شیمیایی پر مصرف

برای تغذیه بهینه خرما لازم است ابتدا آزمون خاک انجام شود به این ترتیب که در بهمن ماه نمونه برداری خاک بصورت از سایه انداز چندین درخت نخل  و از عمق های ۳۰ –۰ و ۹۰ –۳۰ سانتی متر انجام شود.

کوددهی درخت نخل با کودهای ازته

انواع کودهای از ته مناسب برای درخت خرما عبارتند از  اوره، سولفات آمونیم و یا نیترات آمونیم. میزان مصرف کود ازته اوره برای درخت نخل به ازاء هر سال سن درخت ۲۰۰ گرم است.  در خاک های آهکی بهتر است از سولفات آلومنیوم استفاده شود . میزان مصرفسولفات آمونیوم به ازاء هر سال سن درخت ۴۴۰ گرم است. کود نیترات آمونیوم نیز  به ازاء هر سال سن درخت ۲۶۵ گرم استفاده میشود.

کوددهی درخت خرما با ازته

زمان مصرف کود ازته 

کود دهی با کود ازته باید قبل از رنگ گیری خرما انجام شود.کود ازته را می توان در دو نوبت، نیمی از آن اواخر بهمن یا اوایل اسفند و نیم دیگر در اردیبهشت ماه و بصورت نواری در سایه انداز درخت در فاصله ۵/ ۱   متری تنه درخت در عمق ۳۰ سانتی متری خاک مدفون و بلافاصله آبیاری کرد.

کود دهی به درخت خرمابا  کود فسفره

میزان کود فسفره در خاک های فقیر از فسفر، حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ گرم به ازاء هر سال سن درخت و برای درختان بالای ده سال، حدود ۵/ ۱ –  ۱/۷کیلو گرم از منبع فسفات آمونیوم یا سوپر فسفات تامین می شود.

کوددهی درخت نخل  با کود پتاسه

در خاک های فقیر از پتاسیم، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم به ازاء هر سال سن درخت استفاده میشود که این میزان مصرف برای درختان بالای ۱۰ سال حدود ۵/ ۱تا ۲ کیلو گرم است و از منبع سولفات پتاسیم تامین می شود. کودهای فسفره و پتاسه را باید در بهمن ماه درخت استفاده کرد.

زمان مصرف کودها در آبیاری قطره ای درخت خرما

کودهای حاوی عناصر کم مصرف  به صورت یک هفته در میان، از طریق سیستم آبیاری قطره ای تا اواسط اردیبهشت ماه در اختیار درخت قرار می گیرند. این در حالی است که تمام کودهای فسفر، پتاس، حیوانی و ۲۰ درصد کود ازته در نیمه دوم بهمن تا نیمه اول اسفندماه بصورت نواری در سایهدرخت نخلدر عمق ۳۰ سانتی متری خاک  دفن می شوند و  بلافاصله بعد از آن  آبیاری انجام می شود. مابقی کود ازته مورد نیاز، بصورت هفتگی از طریق سیستم آبیاری قطره ای تا اواسط اردیبهشت ماه مصرف خواهئ شد . در مورد کود حاوی آهن نکته قابل توجه این است که میزان مصرف کود، از سن 10 سالگی به بعد ، ثابت در نظر گرفته می شود.

زمان مصرف کود برای درخت خرما با آبیاری قطره ای

گوگرد برای درخت خرما

گوگرد مایع به صورت طبیعی هم ت به عنوان یک عنصر غذایی باعث افزایش میزان عناصر غذایی برگ و افزایش رشد رویشی و افزایش برداشت محصول خرما می شود و هم  می تواند به عنوان یک سم طبیعی و ارگانیک آفات را دفع و یا کنترل کند. . گوگرد مایع برای زنجرک خرما به عنوان یک راه پیش گیری و یا مقابله با این آفت پیشنهاد می شود.تاثیرات گوگرد برای خرما به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم می تواند  کمک کند که محصول بازار پسند بهتری برداشت شود.

برنامه غذایی درخت خرما

موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه ها غذایی و کود دهی خرما کاملا عمومی است  و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. پیشنهاد می شود در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود. .از نکات کلیدی و مهم در برنامه کود دهی خرما این است که در خاک های قلیایی و شور مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار شود. مقدار 3 – 2کیلوگرم در هکتار کود برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود .در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی نارنج اسپادانا و جوانه بان  مشورت نمایید.

علت ثمر ندادن درخت خرما

علت ثمر ندادن نخل

علت ثمر ندادن درخت خرما می تواند متفاوت باشد. روند نگه داری از خرما تا زمان باردهی محصول روند حساسی است. حساس ترین مرحله در اصلاح محلی جنوب  بو دادن نخل های خرما است یعنی مرحله ای که در واقع برای عمل گرده افشانی مصنوعیتوسط نخلداران، به کار می رود. آبیاری و کود دهی نیز دو عامل  مهم کلی است که باید حتما در فرآیند پرورش درختان خرما مدنظر قرار داد. به طور کلی باید بدانید اگر درخت شما زیادی جوان باشد به مرحله زایشی وارد نمی شود. همچنین درختان نخل جهت ثمر دهی نیاز به آب و هوای گرم دارند. منطقه زیر کشت باید تابستان های گرم و زمستان های نه چندان سردی داشته باشد.تعداد شاخه های مورد نیاز برای میوه زدن درخت نخل یک حد بهینه داردبنابراین هرس کردم درخت نخل اهمیت دارد و باید  شاخه های تحتانی و خشک هرسال باید بریده شده و از باغ خارج شوند.فاصله گذاری بین درختان نخلنیز یکی از مهمترین مواردی است که باید رعایت شود. فاصله متوسط بین درختان خرما 8در 8 متر است.

نظر کارشناسان گل و گیاه درباره کوددهی درخت خرما

نخل خرما گیاهی کم توقع است. درخت نخل  در هر نوع خاک از شن خالص تا خاکهای سنگین رسوبی که نیازهای اولیه درخت خرما را برای استقرار در خاک فراهم کند قادر به رشد است. با بهره گیری از روش های مناسب کوددهی در فصل درست می توانید اشکالات خاک را چبران و با برطرف کردن نیازهای تغذیه ای درخت نخل میزان محصول را به حداکثر برسانید. مشاوران و کارشناسان کشاورزی نارنج اسپادانا و  جوانه بان در کنار شما هستند تا همه چیز را دربارهروش کوددهی درخت خرما ،زمان کودهی درخت خرما  و همین طور علت ثمر ندادن درخت خرما به شما بگویند. برای مشاوره و خرید انواع کود و سموم با شماره 09034920524 خانم مهندس روشنی کارشناس مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا و جوانه بان تماس بگیرید (زمان تماس 9 صبح تا 4 بعد از ظهر).

0 پاسخها

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *